ثبت شرکت در چین

ثبت شرکت در چین, يك WOFE يك شركت مسئوليت محدود با سرمايه گذاران 100 درصد خارجي است. اين نوع شركت محبوبترين نوع شركت در ميان سرمايه گذاراني است كه تمايل دارند در يكي از زمينه هاي زير به فعاليت بپردازند:
تجارت، توليد، گسترش نرم افزار، خدمات مشاوره اي و مديريتي و ساير فعاليت هاي سودآور. بسياري از شركت هاي خارجي اين نوع شركت را انتخاب ميكنند به دليل اينكه اين نوع شركت امكان اين را به آنها خواهد داد كه100 درصد سهام را به نام سهامداران خارجي كنند.

شرکت مشاوران بین الملل پارس تاکان با افتخار آماده انجام کارهای ثبت شرکت در چین شما می باشد.
مشاوره ثبت شرکت در چین به صورت رایگان می باشد، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت در چین شما می توانید به صورت حضوری و تلفنی با ما در تماس باشید.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 88323868 و 09199020020 تماس گرفته یا بر روی لینک زیر کلیک کنید و شماره تماس خود را ارسال نمایید، با شما تماس خواهیم گرفت.

ثبت شرکت در چین :شركت هاي مسئوليت محدود براي سرمايه گذارخارجي

ثبت شرکت در چین : شركت تماما تحت مالكيت خارجي يا شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي به سرمايه گذاران خارجي اجازه توليد،پيشرفت ،مونتاژ،تجارت،توزيع يا ارائه خدمات در چين را ميدهد بدون نيازبه پيوستن به شريك چيني. راه اندازي ثبت شرکت در چین :شركت بامسئوليت محدود لزوما بدان معني نيست كه شما قادر به پرداختن هرنوع فعاليتي باشيد،.بسيار مهم است كه از آغاز ثبت شرکت در چین،نوع فعاليت اينگونه شركت ها دقيقا مشخص گردد. در بعضي اهداف مشخص يك شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي مدلي است از شركت تماما تحت مالكيت خارجي كه حق واردات وصادرات براي اهداف تجاري را داراست. اين سبك نهاد به شما اجازه مديريت كردن تجارت بدون نياز به استفاده وكيل واردات و صادرات را ميدهد. سازمان قوانين ثبت شرکت در چین حداقل سرمايه مورد نياز را يك ميزان متحد 150.000 يوان براي تمام مدل هاي تجارت در نظرگرفته است.اگرچه دولت و ايين نامه هاي محلي اين حداقل سرمايه (ميزان واقعي سرمايه ثبت شده كه به تجارت موردنظر تزريق شده درواقع نقش تغذيه كنندرا داردو معادل سرمايه عملياتي مورد نياز نهاد مربوط ميباشد) رادر نظر گرفته است تا ميزان پول مورد نيازبراي حفظ حيات تجارت مورد نظر را براساس ارز رايج تاميين كنند تا زماني كه تجارت موردنظر به تنهايي قادر به تامين مخارج خود در چين باشد.يكي از اسناد درخواست شده توسط دولت نوع برنامه عملياتي و ترسيم مخارج مربوط به پروژه هاي شركتهاست و سرمايه مورد نياز در نخستين 5سال فعاليت ان ها ميباشد. پروسه ثبت اطلاعات ثبت شرکت در چین از زمان ارسال اسناد شركت مربوط به درخواست ثبت شرکت در چین به مقامات دولتي تقريبا 3 ماه وقت ميگيرد.6 هفته براي گرفتن مجوز تجارت به اضافه 6 هفته تا كامل شدن مراحل ديگر تخمين زده شده است.

ماليات كسب وكار ( ثبت شرکت در چین )

ماليات كسب كار در رابطه با معاملات و خدمات ارائه شده توسط شركت ها،اعمال ميگردد. به عنوان مثال خدمات پس ازفروش، كنترل كيفيت خدمات،نصب و راه اندازي تجهيزات وغيره.ميزان اين ماليات بسته به بزرگي حجم معاملات بين 3 درصدتا 20 درصد قابل تغيير است كه در ببشتر مواقع 3 تا 5 درصد تعيين ميگردد كه به صورت ماهانه پرداخت ميشود.

ماليات بر ارزش افزوده ( ثبت شرکت در چین )

قوانين دولت چين خواهان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي كليه شركت هايي كه از طريق چين مشغول به فروش كالا ،پردازش مواد،صادرات كالاو تعمير و جايگزيني خدمات ميباشند. بر اساس ماليات درچين شركت ها به 2 گروه تقسيم ميشوند 1-بسته به سرمايه اوليه 2-درآمد حاصل از فعاليتشان.

حسابداري و تشكيل پرونده مالياتي ( ثبت شرکت در چین )

ثبت شرکت در چین : يك شركت با مسئوليت محدود، مسئول بايگاني وپرداخت موارد مالياتي بالا ميباشد وهمينطور ماليات بر درامد شخصي براي كارمندان،ماليات تمبر وكليه ماليات هاي بالقوه. نياز به بكار بستن نرم افزارسيستم حسابداري براي انجام حسابداري ماهانه وانجام كليه قطعنامه هاي مالي و ماليات هاي اعلان شده توسط دولت. مميزي سالانه وبازرسي هاي سالانه مورد درخواست شركت ها با مسئوليت محدود ميباشد و قبل از ماه مي هر سال بايد به تاييد برسد.مميزي هاي سالانه بايداز طريق تاييد محلي شركت حسابداري عمومي صورت گيرد.

استخدام از سرزمين چين و خارجي ( ثبت شرکت در چین )

ثبت شرکت در چین : شركت هاي با مسئوليت محدود اجازه استخدام كارمندان چيني و خارجي را بدون استفاده از سازمان استخدام را دارا ميباشند.اگرچه از اين سازمان براي استخدام نيروي كار چيني ميتوانند كمك بگيرند. درهر دوصورت رفاه و مزاياي كارمندان در شركت بايد تامين گردد.

ساختار قانوني  ثبت شرکت در چین

چنان چه شركت ها خواهان بدست آوردن همه سود يك حضور بين المللي باشند، بايد به دقت و با روشي دقيق در مورد محلي كه كه سود خيز است برنامه ريزي داشته باشند. براي برخي از تجارت هاي بين المللي ،سرمايه گذاري در چين ميتواند مفيد باشد. فروش در آينده ازطريق سرمايه گذاري در چين، برنامه ريزي مالياتي خاص و قابليت توزيع سود مواردي است كه ثبت شرکت در چین را امري شايان توجه ميسازد.

موارد مورد نياز براي ثبت شرکت در چین

سرمايه اوليه مورد نياز از نهادي به نهاد ديگر متغير است و بر طبق ضوابط محلي است.هركجا كه اين شركت ها پايه گذاري شود معيارهاي سرمايه گذاري اوليه ثبت شرکت در چین بر طبق آن در نظر گرفته ميشود.دولت ميزان سرمايه اوليه منطقي را بر طبق نوع سرمايه گذاري در نظر خواهد گرفت. سرمايه اوليه ثبت شرکت در چین و آمار و ارقام سرمايه كلي هردو حين پروسه ثبت درخواست مورد نياز مي باشند .سرمايه گذاري كلي به منظور مشخص شدن فعاليت ثبت شرکت در چین و به معناي تعهدي ضمني به مقامات دولتي است.
شركت هاي مسئوليت محدود از طريق مقدار سرمايه اوليه ثبت شده و تزريق شده به اين دسته از ثبت شرکت در چین شناخته ميشود.سرمايه ثبت شده ميتواند به صورت نقد پرداخت شود. اندازه گيري مقدار سرمايه ثبت شده به منظور پول نقد كسب و كار مهم تلقي ميشود ونه اينكه حداقل مقدار واجد شرايط به عنوان دستورالعمل ها صادر شود.شرايط اعلام شده توسط دولت محلي به عنوان راهنماست و با هدف تامين بودجه موردنيازاز طريق سرمايه اوليه ثبت شده اين دست شركت هاست تا زماني كه قادر به تامين خود بادرامد حاصل از فعاليتشان باشند.
چنان چه چنين چيزي اتفاق نيافتدو شركتها همه ي سرمايه اوليه خود را به اتمام برسانند دچار مشكل بزرگي شده اند كه به سادگي قابل جبران نيست.مسايل ديگري نيز مدنظر دولت محلي ميباشد،به دنبال سرمايه گذاري خارجي ،نه تنها آگاهي كامل از ماليات ضروري است-سرمايه خيلي كم در ماليات بر ارزش افزوده وموارد ازين دست ميتواند مشكل ساز باشد-بلكه نياز حياتي است به ذكرسرمايه اوليه مورد نياز براي فعاليت هاي تجاري ،اين امر جريان نقدي عملياتي است نه فقط در نظر گرفتن مجوز هاي نظارتي.

ديگرموارد مورد نياز براي ثبت شرکت در چین

هرگونه تغيير درمورد شركت همچون تغيير آدرس دفتر ،تغير نماينده قانوني،تغيير زمينه فعاليت و امثال اينها به تاييد مقامات دولتي رسانده شود و همه ي اسناد رسمي مربوطه به روزگردد.
ماليات ثبت شرکت در چین پرونده مالياتي به هنگام ثبت شركت در چين نرخ ماليات از سال 2008 براي كليه شركت هاي خارجي و محلي 25 درصد در نظر گرفته شده است و در 4 نوبت پرداخت ميگردد.

موارد تكميلي براي ثبت شرکت در چین

به روز رساني سالانه يك روند اداري است اما زمان خوبي است براي گرفتن موجودي و اطمينان از درستي و به روز بودن كليه اسناد كاري.گزارش مالي حسابرسي،گزارش مميزي ارز و گزارش سالانه بايد به تاييد7 بخش دولتي برسدو تاييد كليه اسناد بايد قبل 30 جون هر سال صورت گيرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 02188323868 و 09199020020 تماس بگیرید یا بر روی لینک روبرو کلیک کنید.

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان در مدت زمان سه روز کاری انجام میپذیرد. ثبت شرکت در ارمنستان بدون حضور شما انجام خواهد شد .نیازی به سفر و هزینه اضافه و صرف زمان نداریم پس در انتخاب مشاور خود دقت کنید تا بعد از ثبت بر مشکلات خود نیافزائید.

خدمات ثبت شرکت در ارمنستان : شامل ترانسفر فرودگاهی و مترجم و لیدر خدمات اداری و کلیه واریزی های دولتی و معرفی دفتر کار (در صورت نیاز) واریز دارائی سرمایه ثبت شرکت در ارمنستان و افتتاح حساب بانکی و اخذ کد بازرگانی.

ثبت شرکت در ارمنستان

ثبت شرکت در ارمنستان